Xe ba gác có cẩu- Một thiết kế tiện lợi trong vận chuyển hàng hóa